KTO POTRZEBUJE AUDYTU KOMUNIKACYJNEGO?

Audyt
Komunikacyjny
to
nasza
specjalność


Audyt Komunikacyjny jest narzędziem badawczym wykorzystywanym przez managerów różnych szczebli organizacji. Najczęściej jednak jego inicjacja następuje w działach:

  • Zarządu/CEO
  • Działu Kadr / HR
  • Działu PR i Komunikacji Wewnętrznej
  • Działu IT i Administracji
Copyright © KOLIBRO sp. z o.o. | Designed by TemplateYes - Free Web Templates