PRZYKŁADOWE FAZY AUDYTU

Audyt
Komunikacyjny
to
nasza
specjalność


PRZYGOTOWANIE AUDYTU

 1. Określenie celów audytu na poziomie Zarządu / Kierownictwa działu beneficjenta audytu
 2. Opracowanie ramowego scenariusza audytu
 3. Zbudowanie wsparcia dla badań
 4. Wstępne wywiady na niereprezentatywnej grupie pracowników. Pozwoli to na ewentualne korekty w scenariuszach i zakresie pytań – Rozpoznanie nastrojów.
 5.  Opracowanie Planu Audytu zawierającego; harmonogram, scenariusze i ankiety audytu oraz zakres wywiadów.
 6. Przedłożenie Planu Audytu do akceptacji Zarządu + ewentualna korekta.
 7.  Akceptacja Planu Audytu

 

WPROWADZENIE AUDYTU DO ORGANIZACJI

 1. Akcja promocyjna audytu. Powinna się odbyć na kilka dni przed startem audytu.
 2.  Celem akcji jest przedstawienie celów audytu i transparentność intencji Kierownictwa. Pracownicy muszą poczuć, że jest to działanie strategiczne wpisane w ciąg działań rozwojowych.
 3. Do omówienia narzędzia promocji (biuletyn, spotkania z kierownikami, plakaty, inne)
 4. Opracowanie materiałów promocji – treści komunikatów.

 

REALIZACJA AUDYTU

 1. Dystrybucja ankiety
  1. Przekazanie ankiety wraz z instrukcja wypełnienia
  2. Wyznaczenie miejsca i czasu odbioru ankiety (pozyskanie zwrotne)
 2. Analiza ankiet – wstępna synteza
 3. Wywiady pogłębione będą przeprowadzone we wszystkich działach i na każdym szczeblu na niereprezentatywnej grupie (losowej)

 

SYNTEZA I OPRACOWANIE PRODUKTÓW AUDYTU

 1.  Statystyczne ujęcie ankiet
 2. Opracowanie wniosków na podstawie danych statystycznych uzupełnione o wyniki wywiadów pogłębionych
 3. Opracowanie mapy komunikacji. Czyli zdefiniowanie głównych procesów komunikacji.
  1. Wyznaczenie sprawnych przebiegów
  2. Wyznaczenie „wąskich gardeł”
 4.  Opracowanie struktury narzędzi komunikacji
  1. Ewentualna redefinicja struktury organizacyjnej pod kątem komunikacji
 5. Opracowanie raportu usprawnień i oczekiwanego zakresu funkcji nowych narzędzi.

 

Udział w procesie wdrażania usprawnień (opcja)

 1. Opracowanie harmonogramu monitoringu zmian (opcja, możliwa do wykorzystania przy zbudowaniu supportu dla wprowadzanych zmian)
Copyright © KOLIBRO sp. z o.o. | Designed by TemplateYes - Free Web Templates