WYKONAWCA AUDYTU

Audyt
Komunikacyjny
to
nasza
specjalność


Wykonawcą Audytu Komunikacyjnego w firmach i organizacjach jest Kolibro – zarządzanie informacją. KOLIBRO - zarządzanie informacją jest czołową polską firmą doradczo – wdrożeniową specjalizującą się w realizacji Audytów Komunikacyjnych oraz wdrożeniach Intranetowych Portalach Korporacyjnych wykorzystujących wiodącą technologię Microsoft – SharePoint oraz autorski system - Kolibro Intranet Portal.

KOLIBRO projektuje i wdraża intranetowe portale korporacyjne oraz dedykowane aplikacje zarządzania zasobami, projektami i procesami. Platformą wdrożeń Kolibro jest wiodąca technologia Microsoft - SharePoint, .NET, Enterprise Project Management (EPM) oraz autorski system - Kolibro Intranet Portal. Wykorzystując własną metodykę i wieloletnie doświadczenie, z sukcesem realizuje audyty komunikacyjne, definiuje procesy, opracowuje strategie, wdraża systemy, prowadzi szkolenia oraz monitoruje efekty wdrożeń.

W obszarze DORADZTWA STRATEGICZNEGO I EDUKACJI:

 • realizujemy wewnętrzny audyt komunikacyjny
 • definiujemy procesy biznesowe
 • opracowujemy strategie zarządzania informacją
 • budujemy architekturę informacji i systemy komunikacji wewnętrznej
 • projektujemy aplikacje zarządzania zasobami, projektami i procesami
 • inwentaryzujemy zasoby informacji i dokumentów
 • analizujemy i rewitalizujemy istniejące intranety i portale korporacyjne
 • szkolimy kadrę i zespoły projektowe w zarządzaniu informacją i komunikacją wewnętrzną
 • organizujemy i uczestniczymy w konferencjach i warsztatach tematycznych
 •  analizujemy efekty wdrożeń systemów zarządzania informacją
 • badamy efektywność i rentowność systemów oraz motywację uczestników projektów

 

Natomiast w obszarze WDROŻEŃ, PRODUKCJI I UTRZYMANIA SYSTEMÓW:

 • konfigurujemy i wdrażamy MS SharePoint
 • wdrażamy i rozwijamy Kolibro Intranet Portal
 • integrujemy systemy i aplikacje w ramach Portalu Korporacyjnego
 • przygotowujemy środowisko sprzętu, aplikacji, baz danych i zabezpieczeń
 •  organizujemy zespoły projektowe
 • zapewniamy utrzymanie techniczne i merytoryczne systemów
 • monitorujemy i rozwijamy wdrożone systemy
 • podnosimy kompetencje zespołów projektowych

Doświadczenie naszych konsultantów to ponad 10-cio letnie doświadczenie oraz ponad 100 zrealizowanych projektów w obszarze IT i komunikacji wewnętrznej

KOLIBRO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-726, ul. Skrzetuskiego 6, tel.: (+48 22) 468 06 11 e-mail: biuro@kolibro.com, www.kolibro.com zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000288829, kapitał zakładowy: 50 000 PLN; REGON: 141134286; PKD: 7222 Z; NIP: 113-269-02-61

 

Copyright © KOLIBRO sp. z o.o. | Designed by TemplateYes - Free Web Templates