WPROWADZENIE

Audyt
Komunikacyjny
to
nasza
specjalność


Organizacje coraz częściej stają przed potrzebą obiektywnego zbadania stanu komunikacji wewnętrznej funkcjonujących procesów oraz wydajności i poprawności współdziałania istniejących systemów informatycznych w tym obszarze.

Właściwy i wydajny przepływ informacji wewnątrz firmy ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego jej funkcjonowania. Dopiero na sprawnej organizacji można budować przewagę konkurencyjną. Wtedy też pozytywnego znaczenia nabiera stwierdzenie, że pracownicy są pierwszymi ambasadorami swojej firmy.

Standard pracy, jasność komunikatów i procedur, stopień zintegrowania zespołu, sposób w jaki postrzegają pracodawcę, czy utożsamiają się z celami swojej firmy, znacząco wpływa na efektywność pracy oraz na postawę, prezentowaną wobec świata zewnętrznego (rynku). Najtańszą i najskuteczniejszą metodą na budowanie sprawnej organizacji z wydajnym i zmotywowanym zespołem jest właściwe zarządzanie informacją i komunikacją wewnętrzną.

Wiele firm naturalnie rozwinęło wewnętrzną filozofię stanowiącą swoisty katalog, zbiór zasad funkcjonowania i komunikowania się. Są to niepisane procedury stanowiące o tożsamości, osobowości zorganizowaniu firmy. Identyfikacja ich pomoże definiować politykę komunikacji wewnętrznej, zarządzania procesami i zasobami.

Zadaniem Audytu Komunikacyjnego realizowanego przez konsultantów Kolibro jest przede wszystkim identyfikacja stanu organizacji w obszarze wymiany informacji i komunikacji, dalej zdefiniowanie istniejących praktyk i standardów a następnie wytyczenie możliwych usprawnień oraz nowych procesów.

Realizacja audytu nie zaspokaja potrzeb i nie rozwiązuje problemów. Audyt Komunikacyjny jest jedynie narzędziem, które pomaga managerom komunikacji nie tylko usprawnić przepływ informacji ale daje gruntowną podstawę do budowania kultury sprzyjającej dzieleniu się wiedzą oraz motywowanie kierowników aby sami dążyli do efektywności w tym zakresie.

Przy realizacji audytu komunikacyjnego konsultanci Kolibro szczególną uwagę zwracają na możliwość implementacji standardów i procedur w ramach Intranetowego Portalu Korporacyjnego jako kluczowego narzędzia zarządzania informacją i komunikacją w organizacji. Rewitalizacja kultury organizacyjnej i polityki komunikacji zależy nie tylko od zakomunikowania nowych wartości, ale w większej mierze od tego na ile pracownicy zrozumieją, w jaki sposób wdrażane wartości przekładają się na ich realną pracę i zaangażują się w postępujące zmiany.

Szansą na szybkie wdrożenie nowych wartości jest właśnie Portal Intranetowy. Innowacyjność wiąże się z kulturą otwartości. Bez otwartej komunikacji pracownicy nie będą próbowali rozwijać nowych ścieżek i tym samym nie będą w stanie sprostać oczekiwaniom rynku. Według Rogera D’aprix tylko szczęśliwi pracownicy mogą uszczęśliwiać klientów firmy. Najskuteczniejszą oraz najszybszą metodą kompleksowo realizująca tą potrzebę jest Audyt Komunikacyjny.

Dlatego konsultanci Kolibro wykorzystując ponad dziesięcioletnie doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu ponad stu systemów zarządzania komunikacją i informacją wewnętrzną opracowali autorską metodę realizacji Audytu Komunikacyjnego.

Aleksander Sala, Prezes Zarządu – Kolibro Consulting

Copyright © KOLIBRO sp. z o.o. | Designed by TemplateYes - Free Web Templates